Contact  |  Inloggen

Geschiedenis

Van toen naar nu...

Het Landelijk Netwerk voor Christen Politieambtenaren heette voor 9 oktober 2004 de "Landelijke dag voor christen politieambtenaren". Deze landelijke dag was bedacht door twee collegae uit de politieregio Friesland, Klaas Bouwhuijsen en Wessel Veenstra. Tijdens de gesprekken die deze twee hadden met andere collegae bleek dat er behoefte bestond aan een landelijke bijeenkomst. Tijdens de eerste bijeenkomst werd al snel duidelijk dat iedereen ontzettend enthousiast was en dat er uitgekeken werd naar een vervolg. Hierop werd de organisatie uitgebreid en momenteel verzorgen we drie maal per jaar een landelijke bijeenkomst.

Op zaterdag 9 oktober 2004 is de "Landelijke dag voor christen politieambtenaren" omgezet naar het "Landelijk netwerk". Het "Landelijk Netwerk voor Christen Politieambtenaren", het LNCP was een feit.

 

De opzet van het LNCP nu...

Landelijk netwerk

Het LNCP fungeert als een landelijk netwerk van christenen bij de Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee.

Internationaal netwerk

Het LNCP onderhoud contacten met de collega-netwerken in het buitenland. Kijk ook eens op hun websites. Deze adressen zijn te vinden op de pagina met internet adressen.

Aangesloten bij ICPF

We zijn aangesloten bij de International Christian Police Fellowship. Hun website is een bezoekje waard, want het brengt je bij verschillende netwerken van christencollega’s in veel verschillende landen.

Ontmoetingsdagen

Het LNCP blijft, zoals u van ons gewend bent, landelijke bijeenkomsten verzorgen, de dien(d)ersdag. Deze dien(d)ersdagen hebben tot doel de onderlinge contacten tussen collegae te verbeteren en dilemma's worden besproken. Het is de bedoeling dat men elkaar na een dien(d)ersdag weet te vinden. Verder kunt u zich tijdens een dien(d)ersdag aanmelden om evenementen te ondersteunen door uw kennis en vaardigheden in te zetten. Denk daarbij aan de verkeersregeling en bewaking tijdens grote evenementen als bijvoorbeeld de EO-familie, de EO-jongerendag en de pinksterconferentie bij Walibi.