Contact  |  Inloggen

 

Welkom op onze website. Op deze site willen wij u de informatie bieden die nodig is voor de onderlinge ontmoeting met christencollega's bij de Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee. Wij hebben een bijzonder beroep en komen dagelijks in allerlei bijzondere, soms gevaarlijke, situaties terecht. Hoe anders zouden wij in ons werk staande kunnen blijven dan door de hulp van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft?

Om die reden kozen onze voorgangers als kerntekst van het LNCP: "Als de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter." Psalm 127:1b (HSV)

 

Kort verslag Dien(d)ersdag 19 juni 2015

Dit keer was oud-collega Theo als gastspreker aanwezig op onze Dien(d)ersdag in Voorthuizen. 

Een bijzondere gast, namelijk een theoloog, die voorheen ook een lange loopbaan bij de Nederlandse Politie had. Hij werkte namelijk bij de toenmalige regio Gelderland – Midden en daarvoor bij de gemeentepolitie Arnhem.
Theo heeft medio 1999 definitief afscheid genomen van de Nederlandse Politie, nadat hij daarvoor een roeping had gehad om godsdienstonderwijs te gaan geven. Daar vooraf ging een aantal jaren van studie. Daarvoor kreeg hij op wonderbaarlijke wijze studiefaciliteiten van de politie, dat overigens niet altijd even soepel verliep. Daarmee heeft Theo ook geleerd om te volharden in het geloof en vast te houden aan de roeping die hij van Heer had ontvangen.
Daarmee kwam Theo ook tot het thema van zijn boodschap: ”Onze wandel met Jezus”.  Dit thema is gebaseerd op het Bijbelvers Kolossenzen 2:6 “Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem”. Het wandelen in Hem volgt dus op het aannemen van Jezus.
Daarbij legde Theo nog een opsomming van verzen uit Kolossenzen 1 en 2 uit, waarin wordt beschreven het onvoorstelbare wat God de Vader in Christus Jezus bij je gedaan heeft! Dat mogen wij ook ervaren tijdens de beslissingen, die wij tijdens ons dagelijks werk moeten nemen.
Het was een inspirerende bijeenkomst, waarbij we ook met elkaar en voor elkaar mochten bidden, ook voor collega’s die op dit moment strijd voeren met hun gezondheid.