Contact  |  Inloggen

maandag, 14 oktober 2013 14:46

Buiten- en binnenkant

Vrijdag 13 september 2013 mocht ik aanwezig zijn bij de bijeenkomst georganiseerd door het Christennetwerk van eenheid Rotterdam. Dominee, en oud collega, Bart Reinders sprak die middag over het thema Diender of dienaar.

Het was fijn om daar te zijn, en goed. Maar niet alleen dat. Voor mij was het ook op een bepaalde manier ongemakkelijk, of misschien beter gezegd confronterend. Want twee opmerkingen van Bart raakten mij en hebben mij opnieuw aan het denken gezet.

Aan de hand van zijn eigen loopbaan bij de politie en nu als dominee sprak hij onder andere over de invloed van bepaalde kleding, is ons geval ons uniform, op onszelf en onze omgeving. Het dragen van het uniform kan je mindset, je houding, je zelfvertrouwen, je status, etc. bepalen. Beseffen we ons dat wel voldoende? Bart vroeg ‘Bepaalt jouw buitenkant je binnenkant, of jouw binnenkant je buitenkant?’ en ‘Wie ben jij in je uniform, en wie ben jij daarbuiten?’.

Deze vragen gaven mij een ongemakkelijk gevoel. Mijn functie als chef in de opsporing maakt dat ik mijn werk meer zie als een ‘way of life’ dan als een baan. Het vraagt veel en geeft veel; het zou zomaar het belangrijkste kunnen worden in m’n leven…  En hoe is dat bij jou? Bepaalt jouw binnenkant je buitenkant, of ben jij inmiddels je werk geworden? Bepaalt jouw werk je identiteit als je aan het werk bent, en als  je vrij bent?

Dit spanningsveld tussen buitenkant en binnenkan is niet iets van deze tijd, lees maar wat er staat in 2 Korintiërs 5:

11 Vervuld van ontzag voor de Heer, proberen we iedereen te overtuigen. God weet precies wie en wat wij zijn; hopelijk weet u het ook wanneer u te rade gaat bij uw geweten. 12 We bevelen onszelf niet opnieuw aan, maar geven u de mogelijkheid trots op ons te zijn, zodat u zich kunt verdedigen tegen wie zich op uiterlijke zaken laat voorstaan in plaats van op innerlijke. (…) 14 Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven, 15 en dat hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. 16 Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld; ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. 17 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. 18 Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. 19 Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. 20 Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen. 21 God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.

We weten het ook wel natuurlijk. Door Zijn werk zijn we rechtvaardig voor God. Wij zijn wie God zegt dat wij zijn! Die binnenkant bepaalt de buitenkant. Ja toch? Daar zijn we het vast over eens.

We weten het wel. Maar hoe is de praktijk? Trek je ‘de nieuwe mens’(Efeze 4:24) dagelijks aan of is iets anders in jouw leven toch groter? Het gaat niet om het weten wie je identiteit bepaalt, maar om Hem dat ook echt te laten doen.

Ik laat me weer scherpen en aanvuren door deze vragen. Ik ben wie God zegt dat ik ben! Dat komt van binnenuit en is te zien aan de buitenkant.

Christennetwerk Rotterdam bedankt voor deze fijne, goede en leerzame middag.

Werkse,
Bart

 

Als de Heere de stad niet bewaart,

tevergeefs waakt de wachter.

 

Psalm 127:1b

 

dinsdag, 02 april 2013 16:25

 

Getuige horen

[Inleiding op het thema van de Dien(d)ersdag op 8 maart 2013, met het thema ‘Getuige horen’.]

Het verhoren, of zoals we dat intern zeggen ‘horen’, van iemand is een belangrijk onderdeel van ons vak. We doen aan waarheidsvinding en gaan op zoek naar informatiebronnen en dat zijn vaak personen. De ene keer horen we een verdachte, een andere keer weer een aangever of een getuige. Soms horen we iemand enige tijd na een incident, bijvoorbeeld in het kader van een buurt- of passantenonderzoek, maar soms ook op een PD direct na een incident. Veel van ons kennen het opwindende gevoel dat je krijgt bij het halen van mooie resultaten in een verhoor, waarmee het onderzoek in een stroomversnelling komt, maar de ander keer hoor je weer een ‘knalgetuige’ en lijkt het werk zinloos.

Horen kan dus soms enorm boeiend en spannend zijn, maar soms ook niet. Het is ook een vak apart, een specialisme dat ook niet voor iedereen is weggelegd. Maar of je nu professioneel verhoorder bent of niet, één aspect is cruciaal:hoe luister / hoor je? Met alleen je oren, heel oppervlakkig of op zoek naar wat je zelf wilt horen, of luister en voel je verder? Begrijp je wat er gezegd wordt en wat er niet wordt gezegd, voel je wat de ander wil overbrengen of achterhouden, kun je het gesprek breed houden en luister je ook naar je eigen ‘onderbuikgevoel’? Daar ligt wel het verschil tussen een klus afhandelen en vakmanschap.

Vandaag gaan we ook een getuige horen. Niet verhoren deze keer, maar luisteren. Luisteren naar de spreker van vandaag die ook getuige is. Let er eens op hoe je vandaag ‘hoort’, is dat alleen met je oren, of…?

Jezus heeft ook veel gesproken over zien en horen, bijvoorbeeld in Marcus 4:9 waar staat: “Wie oren heeft om te horen moet goed luisteren”. Jezus zegt hier eigenlijk: laat wat ik zeg niet het ene oor in gaan en het andere weer uit, maar neem de boodschap aan en ga er naar leven. Na het luisteren, moet actie volgen.

In Matteüs 13:10-13 staat: ’De leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen: ‘Waarom spreekt u in gelijkenissen tot hen?’ Hij antwoordde: ‘Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van de hemel kennen, hun is dat niet gegeven. Want wie heeft zal nog meer krijgen, en het zal overvloedig zijn; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen. Dit is de reden waarom ik in gelijkenissen tot hen spreek: omdat zij ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen’.

 

In iedere ontmoeting heb je weer een keus in hoe je wilt luisteren. Hoe doe je dat vandaag? Wil je meer dan met alleen je oren luisteren naar deze getuige vandaag; luister dan met je hart en laat Gods Geest tot je spreken. Als je luistert met een open hart, dan zal, zoals in de tekst hierboven staat, wat je hebt door God vermenigvuldigd worden. Dan hoor je vandaag niet alleen deze getuige, maar dan zal God wat je hoort vermenigvuldigen en zo ga je zelf ook een( betere) getuige worden.

Dat wens ik je toe, dat je zelf een betere getuige mag worden.  Overal en altijd. Ook op je werk.

Werkse,
Bart

Als de Heere de stad niet bewaart,

tevergeefs waakt de wachter.

Psalm 127:1b


 

 

Laatst aangepast op vrijdag, 12 april 2013 16:17

 

  
dinsdag, 15 november 2011 21:51

 

EEN WIJZE UIT HET OOSTEN…

Deel uit mogen maken van een wereldwijd netwerk van christen politiemensen is geweldig. We ontvangen bemoedigingen, prachtige verhalen, overdenkingen en wensen vanuit de hele wereld.  Deze zijn soms direct aan ons als LNCP gericht, maar vaak staan ze in correspondentie tussen anderen of verslagen van bijeenkomsten, etc. Hieronder zo’n klein stukje tekst uit een notulen van een bijeenkomst van collega’s in Duitsland. Een paar kleine zinnetjes die mij toch stil zette en dankbaar maakte.


‘Ich freue mich, mit euch gemeinsam unterwegs zu sein und unseren Kollegen und auch unseren Kunden ein heller Stern auf ihren dunklen Wegen sein zu können. Auch wenn es oftmals nicht so scheint, sind 
ire s!! Nicht aus eigener Kraft und Vermögen, sondern weil Jesus in uns lebt.’
(Vertaling:‘Ik ben dankbaar dat ik gezamenlijk met jullie op weg mag gaan om voor onze collega’s en klanten een heldere ster op hun donkere wegen te kunnen zijn. Ook al lijkt het niet altijd zo, we zijn dat toch!! Niet uit eigen kracht en vermogen, maar omdat Jezus in ons leeft.’)

En zo is het! Toch weer een wijze uit het Oosten….
Kom laten we samen op weg gaan, altijd en overal ook op ons werk, en schijnen!

Filippenzen 2:15
‘opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, 
waartussen u schittert als sterren aan de hemel.’

 

Werkze,
Bart

Als de Heere de stad niet bewaart,

tevergeefs waakt de wachter.

Psalm 127:1b